HORIDOIMERGEN

Монголой буряадууд тухай дамжуулган

2008 оны 11-р сарын 28 Нийтэлсэн Horidoimergen

 Монголой буряадууд тухай болон тэдэнэй хэлэнэй байдал тухай дамжуулган

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kreSOMqCh-A&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kreSOMqCh-A&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aQG6PCizW0o&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aQG6PCizW0o&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/20BXfsB21Z8&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/20BXfsB21Z8&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-eZlx3UXj_c&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-eZlx3UXj_c&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> 

Эхэ hурбалжыеэ Ариг Уhан ТВ каналhаа авааб. 

Мэндээ мэндэ Баяндун

2008 оны 11-р сарын 21 Нийтэлсэн Horidoimergen

Photobucket

Zurag 1. Tsaana ni hairhan uul haragdaj baina. 

Photobucket

Zurag 2. Hairhan uul. 

Photobucket

Zurag 3. Havtagai saihan Ulziin gol. 

 

Мэндээ мэндэ Баяндун

Мэнэн хүхөөр униартан угтыш

Мэльмэн хара нюдэеө эмнеэд

Мэний дуунда хүсэ нэмыш

Хун шубуун эжымнай

Хурмастаhaa мэндэлнэл

Хуhан модон сэргэдэмнэй

Хурдан зээрд үүрhэнэл

Буман жэлые туулаhан

Буриад эмээлнай яларнал

Булгайр дүрөөбшэ hэтрээгүй

Булад дүрөөнь ханхинанал

Ган тулгадаа ahaahан

Гал заяаш гэмтээгүйл

Гарвал нэгтэй ард зон

Газаа тээшээ тараагүйл

Бэрхэ хэсүү сагташье

Бэе бэеэ орхёогүйбди

Бэри буулгаhан найрташье

Бэhэлэгтэй дуугаа мартаагүйлди

Хоргой эреэн сэсэг соо

"Хонишон Найдангуудаа" үдхөөбди

Холын харийн тооhон соо

Хотнайнгаа хүбүүдээр суурхаабди

Наранбулаг Наранбулаг

Нара хуратай сэнхир нюдэн

Нараhан бүрхээг табhайхан

Наншад духаряагай халуун охин

Мэндээ мэндэ Баяндун

Мэний шэний халуун зүрхэн

Мэльмэн хара нюдэеө эмнеэд

Мэдээ орохым тоонто нютаг

Шэрээ бүхэтэй атануудаа

Шэнгэлэг тэргэдээ уруулыш

Шэнэхэн намарай дунда hарада

Ононойнгоо арашаанда зорийш

Абал эжыгээ амраажа

Амархан мэндэеэ мэдэлсэеыл

Анханай гарбалаа hэргээжэ

Алагхан зүрхэеө сэнгээеыл

Шэнэхээн хүртэл дуулалдаеыл

Шэнийсын талханы дээжэхэнээр

Шэтэ, Агаяа амаршалеыл

Дэбжэн хубилhан Баяндун

Дээрhээ бүүhан хун шубуун

дэбийш дэбийш нийдыш

Дэлхий шамдаа хизааргүй

Алтан нараара наадийша

Агаар уhаншни мэний амин

Аза жаргалаараа даллийша

Ард зоншни миний зүрхэн

Мэндээ мэндэ Баяндун

Мэнэн хүхөөр униартан угтыш

Мэльмэн хара нюдэеө эмнеэд

Мэний дуунда хүсэ нэмыш

 

Шарайд Базарай Цэдэндамба. Баяндун. Наранбулаг. 1995.

  Photobucket

Zurag 4. Naranbulag. 

Photobucket

Zurag 5. Naranbulag Toli Mandal uulan deerees. 

 

Буряад-Монголой 85 жилийн ойдо (баримтата дамжуулган)

2008 оны 11-р сарын 12 Нийтэлсэн Horidoimergen

Улаан - Үдэ Хотын Ариг - Ус Тв каналын БНБуряад-Монгол Гүрэнэй 85 жилын ойдо зориулагдahан дамжуулганhаа толилуулнабди.

Цанид Хамба Агван Доржо тухай дамжуулган 

Нэгэдэхи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VW4jJtJeTwk&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VW4jJtJeTwk&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Хоёрдахи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jBHzuMRZDJo&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jBHzuMRZDJo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Гурбадахи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VNTrwzeDXrQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VNTrwzeDXrQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> 

Дүрбэдэхи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0MDF8ekBAwY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0MDF8ekBAwY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> 

Буряад-Монголой гэнерал-майор Балдынов (1905-1980)

 Нэгэдэхи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R8jwiBVHPGA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R8jwiBVHPGA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> 

  Хоёрдахи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RRkI762L7jY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RRkI762L7jY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

"Хүшөөгэй дуун" Дамба Жалсараев (Майдар Жалхандаев уншав)

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_8oRMUwLI48&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_8oRMUwLI48&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> 

Буряад-Монгол Арадай Соёл Урлагай хүдэлмэрилэгшэд 

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJsKNLC2Qnk&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jJsKNLC2Qnk&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

БНБуряад-Монголой ехэ бүтээн байгуулалта-1980 аад онуудай үе 

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1IdCZHfd0jM&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1IdCZHfd0jM&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Ёhо заншалай hэргэлтэ, БНБМГүрэнэй демокраци.

Нэгэдэхи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jRe2aaaUSnY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jRe2aaaUSnY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Хоёрдахи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eBJpEStlNiA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eBJpEStlNiA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Гурбадахи хэhэг

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hwHh7JfcPwc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hwHh7JfcPwc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB