HORIDOIMERGEN : BURIAD (Nairaglal) R.Choinom.

BURIAD (Nairaglal) R.Choinom.

Renchingiin Choinom BURYAD (Nairaglal) Heeriin guruuhen shengi nahanaimni Heetei horgoidol namtarsoo Arilshagui muruu uluuhen Aya minii buryad Shuleg bide hoyoroi nuhesehen Shure erhidel jelnuudei helgeende Altanhan erhi bolojo ulehen Aya minii buryad Duran halgai amidaralaimni Dunduur duuren hundaganuud soo Amtataihan duharya bolojo amtalagdahan Aya minii buryad Urgaja delgerhe nahanaimni Uma zandan shengi beyedemni Edyeliveisiin seseg bolojo undiihen Ene minii buryad Under oroitoi halgaidashni Urgen engertei degeldeshni Utahan sasagtai buhedeshni Gurnai arhan gutaldashni Oido hanhinaha huhedeshni Ononiiye gatalha birbaazadashni Moihotoi toho zuuheideshni Monsogor mungen trubkedeshni Bulay shiilder huzuundeshni Buha yuulden hutagadashni Urin zulgii aashadashni Ugai berhe shadabaridashni Huhan bulatai hodoogtoshni Hatarsha moritoi shargadashni Neremni. shulegni. zurhemni Negel sagai uritei yum shengi Neereeheel sedihelni bulyaagdanal Mend amar aa! buryad zon Amhariiyaini halitar barihan Taban shemiingee deejeheetnai Toli baisahanaaraa urgeje Ilguuhan Onondoo serjimdeje Baabai taanadaa Hentein uuladal hanaja Bata tusheje jargaja yabahiin Aryuuhan uryeoliye zurhundee shebsheed Amyaa tatan hunterje orhihuu Halha gehen yehe ogtorgoido Arad gehen mushed soo Buryad gehen erhisei Buuralhan tolondo umban shungaja Uuhedeini orsholondo huluu tabija Uber elige ruuni seer tailahan Erdeniin tulhyuurhen Smjuuhemni Eneehen sedihelheemni garana ugiilshe Holo uninei honshuuhan durashal Holodoo hatarhan altanhan Ononoi Hongyeohon duugaa duuliish namdaa Holshorhon zulgi Semjuuheimni Mungenhen huniin nariyaan soo Mulihenhen seseg hangir yanigir Muruudul duuren nyuden soo Mushed olonoor anib onib Hulisegtii! Beshenei helende hurga dureje Tulyuurhan durben mur beshebeb Buruu zuryuu boloo haani Jenheni buryadaar zahaja helene aabzat! Aymarhanshiye haa horyoodhon nahandaa Ilaltiin buudalga shengi badarja yabahadaa Seberhen basaganai inaghan zurhende Shatajal yabahan tere huninuud Jargalai duharyaaye gansatal Meltelzuulen jargaagaad hogtuuruulahadal Aasha bolood bayar gunigaar Arban jel sharhatahan yum shengi Munuu hureter zurhedemni hunduulhei Olon durashal sedihelheemni undiine Onomni. buryadni. hulisegtii namaigaa! Toolhoguish yabaab. toomguihensh yabaab Tuudebshe galai yehe tolondo Yoohor hatarhan hubuud basagadai Uta nariihan zurlaa huudernuud Heyeii gerei hanadal jerelzene Heleje bolhogui hubi zayanai Zuraja shadahagui taabari shengi Pad haranhii huniin orsholondo Taanad maanadgui tuurije yabahan Urin haihan yoohoroi ayalga Urgaa modonoi uzuur damjaja Ugalzatahan goliiye duheriglen debheje Harahan gesegeni nariihan huibadal Yabaha sagtaa duulaja yabahna Choinamnoi Hasar dunduur taha sherbeje Sulsagarhan garaini hurganuud Susladal adli dulaasuulja Namtai hamtal buryad basagan Naadan dereehee hemeehen teriyelee belei Shuudertei huni Ononoi eriyede Hoorobtoi tergiin oglyoobo handailja Shuuhe uriyahan haluun uralaar Shuuyaa yehetei taalaja baihan Natagar jaahan Semjuuheimni Namaiye munuu martaa ha gu? Nahaniini ahija. uheniini buuraltaahiye haa Ayag zangiini hebeeree geeshe gu? Hari bi munuu hureter martaaguib Haluun zaluu nahanaimni durashal Hala uzeegui divaajinai oron Haranhii huninuud mandaha boltogoi! Mungen hara mundargiin caanahaa Murenei uhanda zoos sasahada Munhiin uhanhaa zuudelen shemeje Muhar eriyeiye halta udihelheni Bargajan omogoi buryad hamganai Baliusaar hyuhahan zagahanai hairhandal Tungalaghan uhan seserne gu gemeer Tudahan gereliini hataran baihada Zurhemni zurhemni inegni Minii enyeehede yaanabshi? Ujin elidin baarhamni Ugluuder buu l yabaarai geje Ononoi jaahan Semjuuhemni Onsoljol namdaa shebenee hen Hasar nyuraa seejedemni Haluu busaltar nyagaagsha hen Duugaihan iigeed nalajal baihani Duhani hamarhaa tubegerhenshini geeshe gu daa Hairalan hairalan genshehiini shagnahada Halhiin basagadhaa erhehenshiye yum gu daa Aya huurhei Semjuuhemni Altanhan Ononoi semjiihemni Eyelder zulgii zandashni Erhel ugii abtanab daa Inag duranaingaa elshede Hailahahaa aban shataja yabahan Hamarai borboosgoidol jaahan basagan Hain uhin baigaash daa Tulihal sagta tusheg boloho Eriyeje suharihagui shiidemgeihen Eremgeihen zantai buryad basagan Erhim le hun baigaagsha hen Haihan sediheltei tere basaganai Hain nuherni tanilsuulagsha hen Ama neebel uushha neehe gehen Abiimni uge unen baigaagsha hen Dainai frontodo nege negeye urgeljhe Frontovik yohoor shi bide hoyor Iraihan zuudheltei shuleg homoyoo buhelje Nairag shulegtei hurdiiye unaa hemdi Natagar jaahan Semjuuheideshni Zuun zurhen teguulne hayam geje Hentein dund hurguuliin Heegui nuherni naadalaa hen Zayanaingaa tabisuuriye oloho Hargiigaal tendehee ehilee hembi Hari bi buryad beshee Halha borjogonoi uri huugedbi Hayani haragdahagui talin nyutagai Hazaartal morin deere undiihen hubuunbi Toglojo debherhe hulduu Tonogtoihon boitog uglaaguib Sanhaalja udhen tarhi deeree Sasagtai malgaiyeini tabyaguib Bi uuruu buryad beshelbi daa Zunduul olon udaa Binde. Dadal. Batshireetiin Bishihan buryad hubuudtei Hentein hurguuliin doshon deere Hemhe nanshaldaja udehen hubuunbi Diileesh ugii Diildeesh ugii Haalta da tereni hyarag saashaa Buryad geesheshni hen be gedegiiye Buruu beshe zubuuriini tanihan Duutai shuutaihan tere jelnuudni Dunda hurguulihaash uluude hanagdanal Himi. fizik. algyebr. gyeometriin Hesuu tyeoromoor yaahamnai geesheb Herlen. Hentei hoyoroi zabharta Hentei nuherlehuu medeel haa bolno hayam! Halha zonoi buduun baaraghan amidralda Halbaga shulenhuu uluu sengui Buruu nomoi uzeguur nyerveyee nyuduulenhaar Buryad nyudargaar hamaraa tabyuulhaniini Hojomoo hri deeree hayam neereehee Amidral geeshemnei nom beshe hadani Altanhan Ononoi buryad basaganda Algeybraar zahyaa beshehegui beleibdi Inag jaahan Semjuuheiyeimni udhehen Haluun eligen buryad zon Han Hentii. Onon. Hurhiin Hatuu hahyuuhan buryad zon Serbejel jaahan hundii yabaa haashni Nanshaldahab shamtai geje Nyudargaa haruulha Hudlaar heleje hundagataiyeini mehelee haashni Hutagalhab geed le shaajashiye medehe Zangiini medehegui honyuusha amitanda Holohoo hemehen shenjeje uzuu haa tohon shereer sherdeje orhihon Toolhogui zuragtal Degeleingee ariiya gansa hunyalhalja Hur buheyee shanga tatahan Dereger shehetei shobogor malgaini Derehen oboohoidol haragdahadaash boloho Hoyor gariini tergiin saharigtal Holuur duguirja beeleini unjaad Ermigtei gutalaa gazaashani geshheje Hubuuteihen muruu uluuje alhahiiyeni Hatuuhan mahorhoyoo huuraigaar jajalja Hayahan shulheniini sharlaja uleheni Ende tende haramsaaraa Anduu enduutei segneje bolohogui Aglag taigiin ezed bolohon Ereshuud tumen tedel geeshe Sarba huheye gerheeni hugalja Babagar hahalaa negen shudarja Baruun huluu hoishoni geshheje Aajhamhanaar dalaihan huder hubuunei Aliman hara shengi sarba huhiin Agaar tengeriiye haha juhen buuhada Ariingaa hujede suuryaan hadaaja Shenehen modonoi hunhinehen beyde Muhar huum shahuu shegdehede Nyolbohon duhalarhuu shengen dabirhaigaar Hunei urda baigaali barhirna Aglag taigadaa modo beldehen Ajalsha buryadai jaahan ursada Udhen sai shargal yohooshhiini Amtarhan bariha negen jargal aa! Zunai ogtorgoi uhaya haramnaja Ungiin sesegei hangal anhilhan Ubhenei sagaar naran hun hoyor Tuleg haluunda tulaja yabadag Halyuurha ubhetei seligyeen talada Huderhen ershuud urildan shudarja Hajuuruud hahad toirog uleeje Hubhegerhen murnuudiiye zuriitar jeriilgene Naranai sasragiiye shugamar tabihan Naimtiin nootiiye beshehendel adli Hangaltama nogoon buhalnuud iraija Hanhar yehe hurinuud undiihede Shiilder berhe buryad ereshuul Buhal buhalaariini ybheyee asalna Buduun ulaahan gergediini Bahal buhalaa urgehedel gene Udeshiin boroo haraanaar ubheshedei otoghoo Olgoidoho utaanaar sai hangaltana Uuhedeinguu barihan amtataihan talhanda Udhen shargal zuuheiguu turhine Hojomhon garahan horinoi hara Huumegerhen gereleeree tolorjo baihadaa Maihanai hoyor aman shengyeer Maya tagalsagtal tuheryeelje baihada Uni untahan Tuudein hamar Zugiidel adli dungineje baihada Baabain gaahanai mohin busalaad Hono bataganandal jengineje baihada Shuuder unahan nogoon deehenuur Huudertel adil shemeeguiheneer Haluuhan sedihelte numegen basagan Inagai bolzortoo guigeed yerenel Hoyor huleinguu nyusegen shelbiiye Hormoi hotooroo oryeon huuja Inaghan nuhereinguu urgen seejede Tarhiya nengen ijel shebenene Buuralhan baabaimni untanalguil daa Busalhan trubkeni namjanaguil daa Bodoho gehemni bolnoguil daa Borohon zurhemni tesneguil daa Iijel shamdaa yeree bshuub Yerehel yohooroo yerebeb geesheb Ooyo shamdaal adli basagiiye Onon shadar bedereedshiye olohoguib geje Omgolon hubuun hemeehen ugelje Olonoi suluude teberin taalana Hundiin adag ruu ubheshedei abyaan Huhyuurteihen yoohoroi ayalga zedelne Barha. Hurahiin mungen dolgito uradhaliiye Uyerleje halitariini hatar shedelne Under hadiingaa saanahaa Uurei saitar hataryaal Uyeinguu olon taanadtai Zugaalangui yaahamnai geesheb Narhanai shelmeehe nadhatar hatarna Sedihel selmeter duulaldana buuleldunu Enel buryad geeshemnai hen be? Sagaalganar hamgad uhibuudiini Hanhinatar duulaldaja sugtaa huhin Uur saitar zugaalja sengehedee Neremel arhiingaa ohindo jargadag. Uran sagaahan hurgahanaaraa Utaha eereje oimho nehedeg Uuja sengehedee gergediini berhe Ugai buryaduudai hed geesheb? Altanhan taigiingaa ara sheliye Anshanai nyuduur durandal harahan Ide yuhuur baahaldaiye Esheen soohonhooni hushuurgeden namnadag Bargajanai herme. Daguurai huba Baigalai bulga. Yaruuniin handagai Bardamhan asarha anshada hurgahan Enel buryad gegshemnei hen be? Baigal dalaigaar nyutagtail gelsegshe Bargajan tuhemhuu garbaltail gelsegsh Bayan tuuhiin terel besheguudte Balar taigiin hunuud gelsegshe Zanshaliini sodon. baidaliini honihon Zangiini ershuud. sedyeehelniini sagaahan Zayanai enel buryad zon Tuuhiin berhede turuu belei. Hoito Horiin yan hubshede Undiihen udam. urgahan ugsaa Uilahan duun duulahan ayalga Urdahan shuhan. duhalhan hulhen Yahad Tuvagai shuha holildojo Yaahadaa tunguus hamnigan bolojo Yuundiishyee tede olon taharja Yabadal nuudel uudeje ungerheniiye Hatuu jelnuudei amidii gershe Hashar baabainuud huurehe ha gu gehehee Hadamai zangaar joloo tatadag Halhiin tuuheshed helehiin argagui Aduuha Tubedei belsheeri dahaja Amda Tubedei unshalga seejeldeje Arban doloohoo horidohi zuundaa Anyaatai yerehen Halha zondo Ene delheingee soyolhoo heltelje Enel buryaduud urgelje yerehen yum Oyodoliini tulyurhan tansarhan degeldee Orod heliiye ubertelje yerehen yum Bulgair zulagtai terel gutalaaraa Balar yohiiye zurheteihen udihelje Tergiin shiine shireedeg dushuduu Temselei elidiiye dabtaja ugehen yum Zorigiini heterje sagaan baronoi Zolyoondo dabhyaad buruutaja uzehen Zogsolto bol uhel mun gehen Leninei ugiiye Zogsoogooroo orshuulaad buuduulja yabahan yum Revolyutsiya geje medehegui bol Ene mauzyeraar huureldeheb harhinsag geje Mongoloor huurelduud oilgohogui hunuudtei Modon huitaar huureldeje yabahan buryad! Gamindash buuduulja Barondash buuduulja Lamnarta sohyulja Yehe orniiyemnai suluulelseje ugehen yum Yehe nyutagiiyemni suluulelseje ugeheneinguu tuluu Eserguun bolood barigdaja yabahan yum Myanga yuhen zuun gushan hedii oniiye Minii biye nyuduuruu uzuuguishiye haa Ubged hugshedeinguu tuluu uilahan hailahan Ushnuun olon Semjuuheiye haraa hembi Budlija tuurihen tere jelnuudei Buutai manaatai yaam tamganuudai Buruu zubiiye heleh geeguib Buryadiye umuuruud tulahash geeguib Hunde berhe temselei sagta Huliini duruude. gariini ganzagada hurgehen Erin sagai soyol ergenshelde Ehin turuushiin dali bololsojo ugehen Helmershe. hurgegsha. komissar Hele beshegei uhaanai doktor Uugan emshe. hugjemshen. duushan Ulasai gabiyaatai bagsha Terguunei hadlansha. agrotehnik Teeberiin joloosho. Avto mehanik Abarga haalishan. Aradai yehe huralai deputat Amjalta buteelei ezediini duulanab Hanagar yehe taliiye hahalja hahalhagui gehen Hamtral kommun baiguulha baiguulhagui gehen Marhain Batiin hur badaruulan debihe Sharhain Buladai huhe barin delihe Buruu zub hoyoroi torgon hirhag deere Buryadiini buryadaa sabshaja unagaahan Angiin temselei sheruun jelnuudte Argahaani bide dahaja yabahan yumebdi Magadgui munuushiye seheetenei Anketiini haraa haa buryaduudiin olon baiha Ajalsha enel buryad zonuud Arad tumendemnai yehiiye ugehen yum Edi seseglehe horyoodhon nahandamni Yehe zuiliiye oilguulja ugehen yum Haraasgai gedeg jeguurtei shubuun Hadan deeguur niideed baina hu Hamaghaa ineg minii nuhur Holo gazarai uri yum daa geje Nahanai zaluu. naranai galtaida Nuheseje dadahan minii ineghan Namaigaa hanaja yabana geeshe gu Natagar jaahan Semjuuheimni! (buriad helend hurvuulsen Dandarjaviin Dashsharab)
start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

1 сэтгэгдэл:

null
buriad (зочин)

ymar muhai orchula ve ballad haysan bna

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB