HORIDOIMERGEN : ХОРИ БУРЯАДУУДÀÉ ÎÂÎà & Õ¯Õ¯¯Ð.

ХОРИ БУРЯАДУУДÀÉ ÎÂÎà & Õ¯Õ¯¯Ð.

Галзууд 10 хїбїїтэй (10 хїхїїртэй): 1. Доргошо 2. Саадагта 3. Жэнхэн 4. Даахай (дагаахай) 5. Хабагай 6. Эршэм 7. Ногоод 8. Дэлдэгэр 9. Алаахай (алилхай) 10. Монгол Галзууд обогтон «Дааган» «уряатай» (уряа ћїлдэтэй), гал улаан тугтай. Хуасай 8 хїбїїтэй (8 хїхїїртэй): 1. Боохой 2. Обогор (онгор, онгоодор) 3. Тогдор (Тогтор) 4. Боршиих (боршиихо) 5. Богдор (богтор) 6. Сагаан малгай 7. Хурилхан (Хуригахан) 8. Бабагар Хуасай обогтон «Хандагай мэргэн» уряатай, хуа тугтай. Хїбдїїд 8 хїбїїтэй (8 хїхїїртэй): 1. Улаалзай 2. Сагаалзай (Сагаалжа) 3. Бурюуха (боригоохо) 4. Байтай 5. Лиглид 6. Тїмэржэн 7. Нохой 8. Ургаша Хїбдїїд обогтон хара «бїргэд» уряатай, хїхэ тугтай. Гушад 5 хїбїїтэй (5 хїхїїртэй): 1. Мэргэн шара 2. Бїхэ хара Гушад обогтон жорой уряатай, ягаан тугтай. Шарайд 7 хїбїїтэй (7 хїхїїртэй): 1. Худанса 2. Анайтай (Анайдай) 3. Долоод (долоогаад) 4. Тободой (Дободой) 5. Дэлдэй (далтай) 6. Гэгжид (гэгшэд) 7. Сїнид (Сїмид) Шарайд обогтон «Буга мэргэн» уряатай, шара тугтай. Харгана 10 хїбїїтэй (10 хїхїїртэй) 1. Моотхон (моотогон) 2. Шуудай (сигуудай) 3. Байталай 4. Хушуун 5. Баряахай 6. Батанай 7. Тангад 8. Баатаржан (баатаржаан) 9. Хоодой (хуудай) 10. Хїхэ Харгана обогтон бїрхы шубуун уряатай, хара тугтай. Худай 7 хїбїїтэй (7 хїхїїртэй): 1. Хїїдэй (хїїгэдэй) 2. Хара тєєлэй 3. Хунда (Хундуу) 4. Бїшхэй 5. Зальтир 6. Жэгмэд 7. Шилхар (Шалхар) Худай обогтон шэлїїћэн уряатай, хїрин тугтай. Бодонгууд 6 хїбїїтэй (6 хїхїїртэй): 1. Оргодой (оргойтой) 2. Ћарьмайта 3. Будан 4. Ћуури (байра) 5. Тэсхэй 6. Зартаган Бодонгууд обогтон шоно мэргэн уряатай, боро тугтай. Хальбан 6 хїбїїтэй (6 хїхїїртэй): 1. Мэнгээ 2. Зургад (зургууд) 3. Хурьгай (Хоригой) 4. Гутаар 5. Баригай 6. Мїсэн Хальбан обогтон араата уряатай, хара-хїрин тугтай. Сагаангууд 5 хїбїїтэй (5 хїхїїртэй): 1. Уляанхай (улинхай) 2. Їбгэй (їбээгэй) 3. Хугшууша (хушууша), 4. Бїтэй (бїдэй) 5. Шоно Сагаангууд обогтон буура уряатай, сагаан тугтай Батанай 7 хїбїїтэй (7 хїхїїртэй): 1. Тїгшэд (тїгчид) 2. Захимжа 3. Салдан 4. Бохон (боохой) 5. Хэдэгэнэ 6. Малгаахан (малаахан) 7. Шїбгэ Батанай обогтон шандаган уряатай, ногоон тугтай.
start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

1 сэтгэгдэл:

null
Нима (зочин)

доргошо галзууд угайб. Боохой, 2 хубуутэй - Харадай (Хэрэтай), 2 хубуутэй - Жидхэй, 2 хубуутэй - Ангуу -Бэрхи, 7 хубуутэй - Хара нохой - Дандар, 3 хубуутэй - Дарибун, 3 хубуутэй - Гунга - Гунбэ, 3 хубуутэй - Чимит, 2 хубуутэй - Саду - Батодоржи, 5 хубуутэй, 5 басагатай - Нима - минии хубуун Аюр.

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB