HORIDOIMERGEN : ХАЛЬМГ ТУУЛЬС - Бакльг, арат, зурмн һурвн

ХАЛЬМГ ТУУЛЬС - Бакльг, арат, зурмн һурвн

Кезәнә бәәҗ. Бакльг гидг шовун, булгин усн ундта, бурһсн модн сүүдртә бәәҗ. Нег дәкҗ бакльг аратд өндгән хаяд өгчкәд ууляд сууна. Тиигәд уульҗ бәәтлнь, нег зурмн ирәд: - Бакльг, бакльг, юңгад ууляд бәәнәч? – гиҗ сурна. - Нег арат ирәд, булгин усичн балһад чиләнәв, бурһсн модычн хазад чиләнәв, нег өндгән ас, - гив. Тегәд өндгән өгчкәд, һундрхад уульҗанав, - гиҗ келнә. - Не, тер аратан ирхлә: - Булгин усиг балһад чиләдг ооччн али, бурһсн модыг хазад чиләдг шүднчн али, - гиҗ кел. Тиигәд, зурмн бакльгт уха заачкад: - Зуг намаг келв гиҗ аратд бичә кел, - гинә. Тиигҗ келчкәд, зурмн гүүһәд йовҗ одна. Дарунь арат гүүҗ ирәд: - Булгин усичн балһад чиләнәв, бурһсн модычн хазад чиләнәв, бас нег өндгән ас, - гиһәд, саак кевәрн әәлһхәр седхләрнь: - Булгин ус балһад чиләдг ооччн али, бурһсн мод хазад чиләдг шүднчн али? – гиҗ бакльг сурна. - Эн үг чамд кен зааҗ өгв? – гиҗ арат сурна. Тиигхләнь бакльг әәһәд: - Зурмн,- гиһәд келәд өгчкнә. Арат бакльгин үг соңсчкад: - Чамаг, зурмн, - гиһәд, зурмиг хәәһәд һарад гүүнә. Зөвәр гүүһәд оркхлань, өмннь зурмн нүкнәсн толһаһан булталһчксн бәәнә. Арат яһҗ чамаг меклс гиҗ санн: - Күрн сәәхн күзүнь энлм, туула сәәхн зонь ямаран гилч, - гинә. Тиигҗ келхләнь, зурмн туула сәәхн зоһан үзүлхәр һарад гүүнә. Нүкнәсн һарад гүүхләнь, арат бәрәд авчкад, идхәр седнә. - Муңхг аң болхла, минь ода идх, нәрн ухата аң болхла, нәәмхн то тоолад идх, - гиҗ зурмн келнә. Арат нәрн ухата аң болхар: - Негн, хойр, һурвн, дөрвн, тавн, зурһан, долан, нәәмн, - гиһәд, сүүлин тоодан аман аңһалһнлань, зурмн алдрад, нүкндән гүүһәд орад одна. Арат арднь аман аңһаһад үлдв.
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


©2009 HORIDOIMERGEN | Template Blue by TNB